Selecteer een pagina

Heeft u interesse in het concept Lief & Leedstraat? Wilt u het invoeren in uw gemeente?
Neem dan contact met ons door bijgaand formulier in te vullen en te versturen.

Ik wil graag meer weten over het concept Lief & Leedstraat

11 + 4 =

Over Lief & Leed

Het Lief & Leedstraat concept

Het concept Lief & Leedstraat is ontwikkeld door de Stichting Opzoomer Mee Rotterdam in 2013/2014. Het past in het in Rotterdam zo bekende opzoomeren en is o.a. gebaseerd op een studie van het Instituut Sociale Gebiedsontwikkeling naar onderlinge zorg en aandacht tussen buren: “Wat mogen we van de buren verwachten?”. Belangrijke conclusie van dit rapport was dat buren ook in deze tijd een zeer belangrijke rol spelen. Ze komen qua belang naast de familie op de tweede plaats, zelfs voor vrienden en kennissen. Buren zijn immers altijd voorhanden, zijn goede signaleerders, bieden makkelijk praktisch hulpverlening (boodschappen, hondje uitlaten e.d.) en zijn vaak bereid tot gesprekjes.

Andere steden
Rotterdam telt inmiddels 963 Lief & Leedstraten en de laatste 2 à 3 jaar waaiert het concept uit over stad en land. Inmiddels zijn er 37 andere gemeenten die het concept, ieder op eigen maat, ook hebben ingevoerd. De aandacht voor eenzaamheid, het stimuleren van burenhulp en de behoefte aan een eenvoudige methode om ‘sociale participatie’ van de grond te trekken zijn de belangrijkste verklaringen voor deze ‘export’. En niet onbelangrijk: Lief & Leed is een concept dat ‘van onderop’ werkt, een bewonersinitiatief is.

Eenvoud
Het belangrijkste kenmerk van het concept Lief & Leedstraat is eenvoud. Een of meer bewoners in een straat (vaak gangmakers genoemd) beheren een Lief & Leedpotje. In Rotterdam wordt dit potje jaarlijks gevuld met 150 euro. Vanuit dit potje worden kleine individuele attenties betaald zoals bijvoorbeeld een bloemetje, een reep chocola of een kaart voor een buur die ziek is of eenzaam, voor een nieuwe bewoner, voor een echtpaar dat 50 jaar getrouwd is enzovoorts. Het Lief & Leedpotje werkt natuurlijk het best als het bekend is in de straat. De gangmakers zorgen daarvoor.

Wat is Opzoomeren?

Opzoomeren is een beweging in Rotterdam van straten waar bewoners zelf de handen uit de mouwen steken om hun straat mooier, schoner, vriendelijker en socialer te maken. De beweging is vernoemd naar de Opzoomerstraat in Delfshaven waar het eind vorige eeuw allemaal startte. Er Opzoomeren in Rotterdam ruim 2000 straten. Ruim 900 hebben een Lief & Leedpotje en worden Lief & Leedstraten genoemd.

Praktijkvoorbeeld

Een mooi praktijkvoorbeeld uit Rotterdam-Zuid. Zo eenvoudig maar enorm effectief kan Lief & Leed zijn.

 

Effecten

Het potje is te zien als een ‘nudge’, een zetje waardoor bewoners zelf aan de gang gaan en er in hun straat allerlei effecten kunnen ontstaan. De effecten kunnen per straat verschillen maar veel voorkomende effecten zijn minder vraag- en aanbodverlegenheid m.b.t. burenhulp, het gevoel dat je er niet alleen voor staat maar dat je op buren kunt terugvallen, opgenomen worden in de straat als nieuwe bewoners enzovoorts.

Initiatieven
Vaak gaan de effecten veel verder. Dan ontstaan er bijvoorbeeld initiatieven om enkele keren per maand samen de maaltijd te nuttigen of om met feestdagen iets te doen voor alle ouderen en zieken.

 

Methode

Vanwege de ‘export’ is het concept Lief & Leedstraat inmiddels als ’methode’ uitgewerkt. Leidraad in deze methode is het eigenaarschap van bewoners van hun Lief & Leedpotje en bijbehorende activiteiten. Hoe kun je dit bereiken, wat moet je dan wel en juist niet doen? Natuurlijk besteedt de methode ook veel aandacht aan het vinden van gangmakers en de omgang met hen. Ook zaken als omgaan met geld komen aan de orde. Met andere woorden: de methode bestaat uit een serie bouwstenen en voorwaarden voor Lief & Leedstraten.

Masterclass
Onderdeel van de methode is ook het verbinden van Lief & Leedstraten onderling zodat men ervaringen en tips kan uitwisselen en kennis kan maken met bijvoorbeeld functionarissen van zorg en welzijn. Via een zogeheten Masterclass wordt deze methode overgedragen aan andere steden die met behulp daarvan een eigen aanpak kunnen ontwikkelen. Aanvullend kan Opzoomer Mee steden bijstaan met b.v. advies, een keertje meewerken op de werkvloer e.d.  Daar worden per stad afspraken over gemaakt.

Ook Lief & Leed?

Voor haar dienstverlening en voor het recht om het concept Lief & Leedstraat over te nemen,  vraagt Opzoomer Mee eenmalig een instapbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van het inwoneraantal van de betreffende gemeente. Zo dragen andere steden ook bij aan de ontwikkelkosten die Opzoomer Mee heeft gehad en de kosten van kennisdeling.

Nu meerdere steden in het land met Lief & Leed bezig zijn, is er ook een landelijk netwerk van Lief & Leedsteden gemaakt. Via een WhatsApp-groep kan men elkaar op de hoogte houden en om advies vragen. Er is ook een landelijke nieuwsbrief en steden organiseren bijeenkomsten voor elkaar om belangrijke kwesties te bespreken. En sinds 2021 is er ook deze landelijke website.

Meer informatie over Lief & Leed?

Klik op de covers om een complete uitgave te bekijken.

Over burgerkracht door buren. Een verkenning van Kees Fortuin. 

Lief & Leed tijdens de lockdown

De effecten van Lief & Leed

Nieuwsbrief landelijk netwerk Lief & Leed van juni 2021

Nieuwsbrief landelijk netwerk Lief & Leed van januari 2021

Nieuwsbrief landelijk netwerk Lief & Leed van september 2022

Nieuwsbrief landelijk netwerk Lief & Leed van december 2022

Landelijke top in Den Haag

Op 17 juni was er een bijeenkomst voor alle Lief & Leed dorpen en steden in het land. Dit jaar werd het georganiseerd door Lief & Leed Den Haag in een strandtent in zonnig Scheveningen. Er was een mooi plenair en individueel programma. De hele dag werd onderling veel informatie uitgewisseld, mooie lezingen gegeven en ook heel veel gelachen.

De geschiedenis van Lief & Leed in beeld