Selecteer een pagina

Linda is één van de gangmakers in de Bogaartsborg, Maastricht, met zo’n 80 woningen. ‘Dit jaar vierden we gelukkig weer Burendag in onze straat.  ’s Middags begonnen we met onderhoud van de tuintjes.
De kinderen wilden graag spelletjes doen en springen op een springkussen. Dat springkussen kwam er. De woningbouwvereniging stelde springtouwen, ballen, krijtjes en potloden beschikbaar. Ze hebben ook burendagtekeningen gemaakt.
Van de Huiskamer ’t Heegeneerke  kregen we koffie en lekkers. De ene buurvrouw bakte pannenkoeken, een andere buurvrouw wafels.
Ouderen die niet konden komen, werden niet vergeten en kregen wat lekkers thuisbezorgd. We vierden dat we buren zijn!’