Selecteer een pagina

Gemeenten die al wat langer zijn aangesloten kennen het fenomeen: de online Lief & Leedworkshops. Het begint meestal met een vraag in de WhatsApp groep. Bijvoorbeeld hoe krijg je straten weer aan de gang die een beetje ingeslapen lijken of hoe gaan jullie om met Lief & Leed in straten met gesloten portieken. Bijna altijd zijn er andere gemeenten die de vraag herkennen en dan is de afspraak om een uurtje te sparren in een workshop via Teams snel gemaakt. De oproep aan jullie om een nieuw onderwerp in te brengen voor een workshop. Heeft iemand een idee? Zet het op de app!

Een buddygemeente
In de afgelopen zomer zijn zo’n 25 deelnemende gemeenten geïnterviewd over de toekomst van het Landelijk netwerk Lief & Leedstraten. Daaruit zijn diverse suggesties naar voren gekomen, bijvoorbeeld om af en toe met wat gemeenten uit de regio bij uit wisselen of om zo nu en dan te kunnen overleggen met een buddygemeente. Dat kunnen gemeenten zijn uit de buurt maar het kan ook zijn dat je op basis van een andere gemeenschappelijkheid wilt uitwisselen, bijvoorbeeld met andere kleine kernen of dorpen. Interesse? Geef het door dan proberen we een mooie match te maken.

Jaarlijkse abonnementsbijdrage
Het onderhouden van het Landelijk netwerk vraagt inspanning en tijd. Denk aan het onderzoek afgelopen zomer, aan het maken van deze nieuwsbrief, maar ook bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van de landelijke website. De uitkomsten van het onderzoek hebben, met instemming van een grote meerderheid van de geïnterviewde gemeenten, geleid tot en jaarlijkse abonnementsbijdrage De gevraagde bijdrage varieert van 275 euro voor kleine gemeenten tot 425 euro voor grote gemeenten en geldt alleen voor gemeenten die langer dan twee jaar geleden zijn gestart.

Welkom
Aan het eind van 2022 en het begin van 2023 konden we weer een aantal nieuwe gemeenten verwelkomen. We wensen Culemborg, ’s Hertogenbosch, Hulst, Nieuwegein en Borsele heel veel succes en Lief & Leedstraten toe.