Selecteer een pagina

Op een vroege zaterdagochtend werd de Haarlemse Lief & Leedgangmaakster Yvonne op een podium geïnterviewd voor een groep opbouwwerkers uit heel Nederland. Deze groep nam deel aan het festival Krachtproef dat in Haarlem plaatsvond. Yvonne vertelde enthousiast over haar ervaringen als één van de twee gangmakers in haar straat. Ze illustreerde haar verhaal met diverse anekdotes. De opbouwwerkers vonden haar verhaal inspirerend en informatief. Yvonne kreeg veel complimenten en applaus.