Selecteer een pagina

Dit najaar start Lief & Leed Senior weer in samenwerking met het Koningin Emmafonds en het RCOAK. Deze fondsen richten zich op financieel kwetsbare senioren en door middel van Lief & Leed Senior zal  er extra aandacht worden besteed aan ouderencomplexen.
Zo zullen tien nieuwe ouderencomplexen geworven worden en is extra activiteitenbudget van €150,- beschikbaar voor de huidige Lief en Leed ouderencomplexen en straten waarin vele ouderen wonen. Dit is het tweede jaar waarin deze samenwerking gestalte krijgt.
Door middel van Het Buurbloemetje en het aanbieden van een extra activiteit, zullen bewoners  geïnspireerd en gestimuleerd worden extra aandacht aan hun buren te schenken. Juist in de donkere tijd die voor ons liggen zo van belang.