Selecteer een pagina
Nooit té oud

Nooit té oud

In Vlaardingen werd het afgelopen jaar in drie wijken gestart met het werven van Lief & Leedstraten.  Dat leverde in de pilotfase maar liefst gangmakers op in twaalf straten of complexen. De wijk Westwijk spant de kroon met zeven straten. Gangmakers uit de Lief...
Halloween als kapstok

Halloween als kapstok

De bewoners van de Kattenburg hadden er veel lol om. Ze grepen Halloween aan om wat extra aandacht aan de buren te geven en het Lief &  leedpotje weer onder de aandacht te brengen. Er zijn inmiddels 17 Lief & Leedstraten in Amsterdam Centrum en de...
Bordjes buurtattentie

Bordjes buurtattentie

In de gemeente Molenlanden hangen al in meer dan 100 straten bordjes Buurtattentie. Mensen kunnen, als knipoog naar het initiatief Buurtpreventie, zelf een straatbordje aanvragen en ophangen om meer bewustwording te creëren over het belang van omzien naar elkaar. Jan...
Stralen van vreugde

Stralen van vreugde

Het Lief & Leedpotje ook voor vrolijke gebeurtenissen? Ja, natuurlijk. In de Schietbaanlaan werd Ilda, die juist had gehoord dat ze een nieuwe staatsburger van Nederland was geworden, verrast met bloemen en lieve woorden van de buren. ‘Het is fijn je zo gelukkig...
Alledaagse attendheid

Alledaagse attendheid

Onlangs werd tijdens het Congrestival Sociale Basis in Utrecht het Lexicon Nabijheid en Sociaal werk gepresenteerd. Dit Lexicon is ontwikkeld in een samenwerking tussen Movisie en de werkplaatsen Sociaal domein. Het lexicon is geschreven door verschillende experts en...